Tin giáo dục và đào tạo

Phát triển hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Bang Sachsen-Anhalt, CHLB Đức

Chiều 11/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Daniel J. Kritenbrink nhằm trao đổi các hoạt động…

Bảo đảm dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên là đầu tư tốt cho nguồn nhân lực

Chiều 11/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Daniel J. Kritenbrink nhằm trao đổi các hoạt động…

Quản lý giáo dục

Phát triển hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Bang Sachsen-Anhalt, CHLB Đức

Chiều 11/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Daniel J. Kritenbrink nhằm trao đổi các hoạt động…

Bảo đảm dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên là đầu tư tốt cho nguồn nhân lực

Chiều 11/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Daniel J. Kritenbrink nhằm trao đổi các hoạt động…

GIáo dục quốc phòng

Phát triển hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Bang Sachsen-Anhalt, CHLB Đức

Chiều 11/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Daniel J. Kritenbrink nhằm trao đổi các hoạt động…

Bảo đảm dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên là đầu tư tốt cho nguồn nhân lực

Chiều 11/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Daniel J. Kritenbrink nhằm trao đổi các hoạt động…